Kategorier
Anna Ekström Ludvig Lundgren Skola Skolvalet Socialdemokraterna Utbildningspolitik

Kvotering, ofria val och missgynnade friskolor – definitionen av en ”likvärdig” skola?

IMG_20200428_202601

Igår presenterades den statliga utredningen ”En mer jämlik skola – minskad segregation och förbättrad resurstilldelning”. En utredning fylld med förslag som skulle försämra friskolors möjligheter att bedriva god utbildning för sina nuvarande och framtida elever. En utredning som går till attack mot det fria skolvalet. En utredning som glömmer bort vilka de riktiga problemen med jämlikhet i den svenska skolan är. På pressträffen verkade det som att den socialdemokratiska utbildningsministern mottog förslagen med öppna armar. Föga förvånande kan tyckas, då Socialdemokraterna länge har vänt sig emot friskoleelevers förutsättningar och det fria skolvalet. Enligt min mening vore de huvudsakliga förslagen negativa för svenska elever och min slutsats är att utredningen till stor del bör läggas i papperskorgen.

Först och främst föreslår utredningen att avskaffa möjligheten för skolor att tillämpa kösystem för utbildningsplatser. Istället ska skolorna välja mellan andra urvalskriterier, som till exempel kvotering. Uppfylls kraven inom urvalsområdet ska sedan lottning kunna tillämpas för att avgöra vem som förtjänar platsen. Det föreslagna systemet begränsar kraftigt det fria skolvalet, vilket vore tråkigt då detta ger barn, unga och deras föräldrar möjlighet att välja skola efter barnets individuella behov och förutsättningar. Kvotering indelar också människor i kategorier (t.ex. ”socioekonomiskt utsatt grupp”) vilket riskerar att skapa missnöje både bland de som utpekas som en ”andra klassens medborgare” samt bland de som måste avstå en plats för att de råkar ha placerats i en annan kategori. Med tanke på att föräldrarna måste ha anmält intresse för skolan från första början, och att det således erfordras ett grundläggande engagemang, kommer systemet ändå inte nå de som oavsett kommer ha det tuffast i skolan. Det vill säga de som skulle ha störst behov av att skolan som tilldelats enligt närhetsprincipen håller måttet. Individuella behov kommer tvingas stå tillbaka till förmån för ett system som knappast kommer hjälpa de mest utsatta – eller, för den delen, förbättra kvaliteten i den svenska skolan.

För det andra vill utredningen omfördela pengar från friskolor till kommunala skolor. Argumentationen handlar om att kommunala skolor har högre utgifter i och med ett mer omfattande uppdrag, men kostnadsskillnaderna är i realiteten små. Att minska friskolornas skolpeng till förmån för de kommunala verksamheterna kommer slå hårt mot friskolorna, som redan har det svårt i många kommuner där politikerna manipulerar skolpengen för att den kommunala skolan ska främjas (exempelvis Falu kommun). Det föreslagna systemet är orättvist och riskerar att driva ut friskolor från många svenska kommuner. De som drabbas hårdast av detta är eleverna, som får färre alternativ att välja på när de ska börja skolan. Bäst kvalitet i undervisning råder på de platser där det finns en mångfald av skolor – både kommunala och fristående. Regeringen och Sveriges kommuner borde göra mer för att främja denna positiva konkurrenssituation snarare än att stjälpa den!

För det tredje saknar utredningen förslag som på allvar kan minska ojämlikheten och förbättra utbildningskvaliteten i svensk skola. Det är givetvis ett komplicerat område som omfattar många frågor. Samhällsintroduktion, språkutbildning för nyanlända och krafttag för att stoppa boendesegregationen (exempelvis genom fri hyressättning och ombildningar av hyresrätter i utsatta områden) är reformer som är centrala för hela samhället och även för skolan. Specifikt för skolan är det viktigt med helhetsbilden – att ALLA skolor ska vara bra skolor. Vi behöver fler undervisningstimmar, särskilt i svenska och matematik. Lovskola för de som inte klarar kraven. Nedläggning av skolor – fria som kommunala – som inte håller måttet. Obligatorisk läxhjälp för att alla ska klara kraven innan det är försent. Det här är förslag som regeringen borde titta på istället för att underminera friskolor och det fria skolvalet.

Av Ludvig Lundgren

Forskning & utbildning ska gå hand i hand. Sveriges studenter förtjänar en bättre högre utbildning.

Ett svar på ”Kvotering, ofria val och missgynnade friskolor – definitionen av en ”likvärdig” skola?”

Oerhört bra inlägg, håller med om allt. Jag har ältat att vi ska gå med i Nato sedan jag lärde mig gå. Håller med om allt du skriver om högre utbildning, kunde inte skrivit det bättre själv och då jobbar jag med högre utbildning sedan 20 år. Ställ upp i riksdagsvalet, min röst har du garanterat.

Gilla

Lämna ett svar till Pontus Kyrk Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s