Kategorier
Uncategorized

SvD Debatt: Volymmål och kvoter minskar invandringen

ac444039-d50f-4587-b7c9-ac23380e5eaa

Artikel från SvD Debatt, 2020-06-18, av mig och Andreas Celan:

https://www.svd.se/volymmal-och-kvoter-minskar-invandringen

”Sveriges asylpolitik är alldeles för generös för att Sverige ska kunna lösa de segregationsproblem som har vuxit sig större de senaste åren. Då flyktingar som kommer till Sverige ofta utnyttjas av människosmugglare och tvingas genomföra den livsfarliga resan över medelhavet, kännetecknas migrationspolitiken inte heller av den rättvisa och förutsägbarhet som den borde präglas av.

Den parlamentariska kommittén som består av samtliga riksdagspartier arbetar i skrivande stund aktivt med att utröna hur Sveriges migrationspolitik ska bedrivas under de kommande åren. I det arbetet borde slutsatsen bli att antalet beviljade asylansökningar bör minska samt att alla asylprövningar ska genomföras inom ramen för FN:s kvotflyktingsystem.

Respekt och förståelse ska man ha för alla de människor som flyr för sina liv till följd av förföljelse, krig och förtryck. Vi kan dock inte bortse från att volymer spelar roll för hur väl integrationen kommer fungera i vårt land. De senaste årens migrationspolitik har inte präglats av långsiktighet och konsekvenstänk för svensk ekonomi och arbetsmarknad. En del argumenterar för att den svenska arbetsmarknaden är rigid och stelbent och att det är det stora skälet till svårigheten för nyanlända att komma in i arbete. Det finns dock andra variabler som är mer avgörande för att kunna etableras på svensk arbetsmarknad. Det ena är utbildningsnivå och det andra är arbetslivserfarenhet. Ju högre utbildning en person har desto större är möjligheterna till att få ett arbete. Mer än hälften av alla flyktingar och skyddsbehövande vuxna som deltar i etableringsuppdraget har endast förgymnasial utbildning (Ekonomifakta). Kunskapsgapet mellan inrikes födda svenskar och utrikes födda blir därför stort och det resulterar i hård konkurrens på arbetsmarknaden. Av de flyktingar som kom till Sverige under flyktingkrisen var det en person av tio som hade jobb efter två år (SCB, 2017). Även om statistiken möjligtvis ser lite bättre ut idag är skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda fortfarande fyra gånger så hög.

Fortsätter vi att bedriva en ohållbar invandringspolitik riskerar arbetslösheten att späs på och bidragsberoendet öka. Det är inte bra för Sverige eftersom vi redan är ett av de länder i EU som har högst arbetslöshet (Ekonomifakta). Därför är det viktigt att Sverige under en lång tid framöver kraftigt minskar invandringen, något som migrationskommittén bör besluta.

Det finns dock partier i den parlamentariska kommittén som trots den arbetslöshet och segregation som finns, vill fortsätta bedriva en ansvarslös invandringspolitik utan varken ett volymmål eller tidsbegränsade uppehållstillstånd. Integrationsdebatten i Sverige har skiftat från att för ett antal år sedan handla om att rusta sig för en framtid där vi framförallt skulle ha akademiker, innovatörer och entreprenörer till att handla om enkla jobb. Med den här utvecklingen kommer Sverige inte klara av lågkonjunkturen och vi riskerar att få en svagare konkurrenskraft mot omvärlden.

För att säkerställa att vi får en kraftigt minskad invandring behöver de illegala vägarna in i landet stängas. Genom att Sverige övergår till att endast tillämpa FN:s kvotflyktingsystem, kommer riksdagen på förhand kunna besluta hur många flyktingar som får komma till Sverige varje år. Detta skulle underlätta för politikernas förutsättningar att planera för hur människorna som kommer till Sverige på bästa sätt kan integreras i samhället.

Även om migrationspolitiken skulle inriktas på kvotflyktingar, talar mycket för att många skyddssökande fortfarande kommer ta sig till Sverige via andra vägar. Övergången till denna nya inriktning riskerar således att leda till att tusentals människor hamnar i ett skuggsamhälle då de saknar uppehållstillstånd. Detta skulle innebära stora påfrestningar för samhället, inte minst för samhällsnyttiga myndigheter som polisen. Emellertid existerar detta skuggsamhälle redan idag, och det finns skäl som talar för att färre människor trots allt kommer välja att ta sig till Sverige genom andra vägar än kvotflyktingsystemet. Om Sverige, genom att i så stor utsträckning som möjligt avvisa dem som har rundat systemet, håller hårt på principen att kvotsystemet blir den enda vägen in, lär färre se alternativa resvägar som ett gångbart alternativ för att bli beviljad asyl. Därmed skulle de osäkra och farliga vägarna till Sverige, som ofta går genom människosmugglare, väljas av färre flyktingar än idag.

Den 15 augusti kommer migrationskommittén med sitt slutgiltiga betänkande om vilken invandringspolitik som Sverige ska bedriva i framtiden. Frågor som volymmål, typ av uppehållstillstånd och anhöriginvandring är frågor som diskuteras. Det vore bra för Sverige om en majoritet av riksdagspartierna kan enas bakom en gemensam migrationspolitik, men för att Sverige ska klara våra omfattande integrationsproblem behöver invandringen stramas åt rejält. En övergång till att uteslutande ta emot kvotflyktingar möjliggör åtstramningen, samtidigt som det skapar en mer rättvis situation för asylsökande.

Andreas Celan (M)
statsvetare, 2:e vice distriktsordförande, Muf Uppsala län
Ludvig Lundgren (M)
juriststudent vid Uppsala universitet, medlem i Muf Uppsala län”

https://www.svd.se/volymmal-och-kvoter-minskar-invandringen

Av Ludvig Lundgren

Forskning & utbildning ska gå hand i hand. Sveriges studenter förtjänar en bättre högre utbildning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s