Kategorier
Hongkong Kina Ludvig Lundgren Politik

Peking utplånar Hongkongs frihet

hongkong

Peking har inte nöjt sig vid att avsätta demokratiskt valda parlamentsledamöter. Peking har inte nöjt sig vid att undergräva den akademiska friheten vid några av världens mest framstående universitet. Peking har inte fått nog av att begränsa yttrande- och tryckfriheten i Hongkong. Nej, listan på Pekings inskränkningar mot Hongkongs frihet och autonoma styrelseskick fortsätter som på ett löpande band. Under de senaste dagarna har det uppdagats att den kinesiska folkkongressen har föreslagit en ny säkerhetslagstiftning som ytterligare ska begränsa Hongkong-bornas frihet. Detta är en omfattande kränkning mot Hongkongs självbestämmande och kommer leda till att befolkningen tvingas till tystnad i sin kritik mot Kina.

Utbrottet av Covid-19 tog fart i Kina och landet mörkade länge att det nya viruset spreds. De försöker genom statlig propaganda och diplomati påtala att de inte bär ansvar för virusutbrottet. Samtidigt arbetar diktaturen intensivt för att WHO:s oberoende utredning om orsakerna bakom utbrottet ska skjutas på framtiden, ungefär två år framåt. När omvärldens ögon riktas mot bekämpningen av en pandemi med ursprung från Kina, väljer landet att utnyttja situationen för att ytterligare inskränka Hongkongs autonomi. 

Hongkong-frågan är inne i ett avgörande skede. I en intervju med Reuters menar den pro-demokratiska parlamentsledamoten Dennis Kwok att ett ikraftträdande av den föreslagna säkerhetslagstiftningen skulle innebära slutet för principen “ett land – två system” och slutet för Hongkong. Det är uppenbart att Kinas fortsatta inskränkningar får Hongkongs framtid att vila på en skör tråd.

De sista orden om Hongkong är inte sagda. Den sista striden har ännu inte utspelats. Men Kinas intensifierade maktspel lägger sig som ett mörkt moln över regionen. Ska omvärlden agera måste den agera nu. Annars kommer Hongkongs frihet att slockna för gott.