Kategorier
Försvarsberedningen Försvarsmakten Försvarspolitik Ludvig Lundgren Peter Hultqvist Socialdemokraterna

Fel av Hultqvist att skylla på corona – tre skäl att satsa på försvaret

JAS-plan flyger ”julgran” över Västerås

Försvarsministern underfinansierar Försvaret och skyller på corona. Socialdemokraternas reservation mot att Försvarsberedningens förslag skulle bli för kostsam skickades dock in av partiet redan för ett år sedan, strax innan lanseringen av Försvarsberedningens rapport ”Värnkraft”. Det förefaller uppenbart att Socialdemokraternas inriktning om underfinansiering inte handlar om en nyuppkommen pandemi – de väljer helt enkelt att bortprioritera de politiska områdena försvar, säkerhet och samhällets beredskap. Nedan listar jag tre anledningar till att detta är ett felaktigt vägval från regeringens sida:

1) Försämrat omvärldsläge. Rysslands anfall mot Georgien 2008 och illegala annektering av Krim sedan 2014 kan inte ha undgått någon. Dessa ageranden bevisar att Ryssland är beredda att använda militära medel för att uppnå politiska mål. En konflikt i vårt närområde, t.ex. i Baltikum, kommer inte lämna Sverige oberört. Vi kan inte heller, precis som Försvarsberedningen konstaterar, utesluta att det kan ske ett väpnat angrepp direkt mot Sverige. De militära hoten måste mötas genom att en välfungerande och finansierad försvarsmakt lyckas upprätthålla en krigsavhållande effekt.

2) Långsiktig och enig försvarspolitik. Det är helt klart imponerande att samtliga partier i Sveriges riksdag kunde enas kring en gemensam bedömning av säkerhetsläget i Sveriges närområde. Försvarsberedningen enades även kring en sammanhållen plan med flertalet förslag för hur Försvarsmakten ska utvecklas under de kommande åren. Den gemensamma politiska inriktningen skapar stabilitet och förtroende för svensk försvarspolitik, vilket är en förutsättning för att försvaret ska kunna utvecklas på sikt. Socialdemokraternas agerande skapar osäkerhet och spelar militära antagonister i händerna.

3) Försvarsmaktens organisation behöver moderniseras. För att kunna möta militära hot – konventionella såsom psykologiska och cyberhot – måste Försvarsmakten modernisera sin organisation. Försvarsberedningen har under en lång tid utarbetat flera sammanhållande förslag för Försvarsmaktens framtida inriktning. Förslagen innefattar bland annat att Försvarsmakten framöver ska övergå till en divisionsstab, två stridsgrupper och tre brigader. Satsningar på ny, modern militär materiel och en utökad värnplikt är exempel på förslag som Försvarsberedningen har lagt fram. Samtliga förslag utgör en del av en sammanhållen plan. Om förslagen inte finansieras kommer samtliga försvarsgrenar försvagas i förhållande till Försvarsberedningens förslag, vilket innebär att genomförandet blir hackigt och osammanhängande. Då misslyckas vi med utvecklingen av en modern försvarsorganisation.

Skälen för regeringen att leva upp till finansieringen av Försvarsberedningens förslag är många. Hultqvists motvilja att betala beror inte på och har aldrig berott på coronapandemin. Det handlar prioriteringar. Det oroliga omvärldsläget kräver en långsiktig och sammanhållen försvarspolitik, därav borde Hultqvist prioritera försvaret. Min uppmaning är följande: Regeringen, betala för Sveriges säkerhet!